Korisni saveti o odgajanju šteneta

Korisni saveti o odgajanju šteneta


Odgajanje malenog bića kao što je štene psa nije lak posao, ali je ipak sa svim izazovima koje nosi jedno predivno iskustvo. Mnogi porede odgajanje šteneta sa odgajanjem deteta, i ta paralela nije daleko od istine, kada govorimo o glavnim principima odgoja, vaspitanja i socijalizacije

Briga o štenetu podrazumeva razne aktivnosti, odnosno zadatke i zahteve koje je potrebno adekvatno i pravovremeno sprovoditi, a koji su usmereni na pravilan i sveobuhvatan odgoj vašeg šteneta, i sledstveno tome, njegovo odrastanje u zdravog i adekvatno socijalizovanog psa.
Štenci su mala bića potpuno zavisna od naše brige, te je od velike važnosti imati to na umu pre nego što se opredlimo da imamo štene.
Pomenuto je da briga o štenetu, odnosno njegovo odgajanje podrazumeva razne aktivnosti, a mi ćemo ih u daljem tekstu podeliti po segmentima, kako bi vam bilo preglednije i korisnije.
Ti segmenti brige o štenetu uključuju ishranu, trening/socijalizaciju i brigu o zdravlju psa.

Naravno, svaki pas ima individualne potrebe, a to se ponajviše odnosi na poslednji segment, odnosno aktivnosti za koje se smatra da psu omogućavaju pravilan razvoj.
Međutim, u ovom tekstu vodićemo se nekim glavnim prinicipima pravilnog odgajanja šteneta, a na vama je da prepoznate individualne potrebe vašeg šteneta.

Ishrana šteneta


Za pravilan fizički razvoj šteneta je veoma važna redukovana ishrana u periodu odrastanja koja je puna neophodnih hranljivih materija, jer se na taj način razvija imunitet.
Prve tri nedelje života novorođenog psa su period koji je najznačajniji za razvoj njegovog imuniteta, jer u tom perodu štene sisa majku i putem kujinog mleka dobija potrebne supstance.
Nakon treće nedelje, štene se može postepeno odvajati od sise i navikavati na prihranjivanje.
Nakon što se štene potpuno adaptiralo na veštačku ishranu, veoma je važno da ta ishrana obiluje proteinima i vitaminima koji mu omogućavaju pravilan rast i razvoj.
Poželjno je izbegavati meso svinjskog porekla u ishrani šteneta, zbog proteina koje sadrži, a koje ne odgovaraju u potpunosti organizmu psa.

odgajanje šteneta

Trening/socijalizacija šteneta


Jedan od glavnih zadataka vlasnika psa je pravilna socijalizacija i vaspitanje psa, i to od najranijeg uzrasta. Mladi psi, odnosno štenci su veoma podložni učenju, stoga je od velike važnosti iskoristiti taj period za uspostavljanje pravila u njegovom ponašanju, odnosno shvatiti ovaj zadatak ozbiljno i na pravi način dresirati psa, naročito ako nameravate da bude kućni ljubimac. Na šta se štene navikne u ovoj fazi razvoja, to ostaje urezano u mozgu i veoma je teško te navike kasnije promeniti.
Najintenzivniji period razvoja karaktera kod štenaca nastupa od četvrte nedelje života, i tada bi pas trebalo da usvoji poželjne obrasce ponašanja koji će mu ostati standard celog života.
Socijalizacija psa se mora sprovoditi dosledno i temeljno jer od nivoa uspešnosti socijalizacije zavisi kako će se vaš pas ophoditi prema vama i drugim ljudima u budućnosti.
Cilj je odgojiti socijalizovang psa, naviknutog na ljude i bezbednu igru sa decom.
Bitno je da pas u najranijem uzrastu shvati „ko je gazda“, te se tako morate i postaviti.
Psi reaguju na ton vašeg glasa, stoga je autoritativan ton imperativ za mladog psa koji je podrgnut procesu socijalizacije, a rezultat je poslušan pas, vaspitan i socijalizovan.

Briga o zdravlju psa


Poslednji, ali ništa manje bitan segment odgajanja šteneta odnosi se na brigu o njegovom zdravlju i blagostanju. Psi su potpuno zavisni od nas, stoga je naša odgovornost prema njima velika, naročito kada je reč o zdravlju. Pravovremena vakcinacija je obavezna, jer predstavlja preventivnu zaštitu vašeg šteneta od bolesti koje napadaju njegovu vrstu.
Kada govorimo o brizi o zdravlju psa, važno je na vreme prepoznati simptome koji nagoveštavaju da sa vašim psom nešto nije u redu. To znači da morate znati koje je standardno, normalno ponašanje vašeg psa, te ukoliko primetite odstupanje od tog standardnog ponašanja, postoji mogućnost da ima neki zdravstevni problem na koji treba blagovremeno reagovati.

Pored toga, u brigu o zdravlju psa spadaju i dnevne aktivnosti, kao što su šetnja, trčanje, igra, i tome slično. Podsticanjem tih aktivnosti posredno doprinosite odgovarajućem razvoju vašeg šteneta.
I za kraj, pružite vašem štenetu mnogo ljubavi, pažnje i posvećenosti, jer će vam to malo biće sve to vratiti ne istom, već dvostrukom merom

Оставите одговор